Wicca

Wicca is een natuurreligie en een mysteriereligie. Wicca wordt gelijkwaardig beoefend door zowel mannen als vrouwen uit alle lagen van de bevolking en ongeacht van leeftijd of sexuele geaardheid. Ze beleven de Wicca alleen of in groepsverband, in covens. Ze komen samen op open plekken in het bos, langs het strand, waar dan ook in de natuur, of in woonkamers die telkens tot een tempel omgebouwd worden, of in ruimtes die enkel voor rituelen bestemd zijn. Ze komen bijeen bij Volle Maan of bij het wisselen van de seizoenen en brengen zichzelf in harmonie met de krachten van de Natuur. Ze vereren de goddelijke energieën die reeds lang voor de komst van het christendom vereerd werden.

Wicca is geen bekeringsreligie en ook geen openbaringsreligie. Men heeft geen “heilig boek” zoals de Joden, Christenen of Moslims. En men probeert ook niet anderen te bekeren, maar gaat ervan uit dat er vele paden zijn die de zoekende mens bewandelt en dat ieders pad heilig is en ieders godsbeeld een deel van de waarheid bevat. Door de Natuurkrachten te vereren, zowel binnen als buiten de mens, trachten de Wicca’s de essentie van de Natuur van het Universum en van de eigen psyche te vatten.

Doordat Wicca een natuurreligie is, is men er zich ook sterk bewust van de ecologische dimensie en ziet men de mens niet als “overheerser” van de “schepping” maar als een onderdeel van al wat is, en staat de Wicca open voor de sacrale dimensie van zowel mens als dier, boom, heuvel of bron, het landschap, de Aarde en het Universum. Een van de grote doelen van de Wicca is het herstellen van de “heelheid” en harmonie van alle leven als materiele manifestatie van het goddelijke.

“Wicca stelt ons bloot aan wat door Jung het “goddelijke archetypische drama” genoemd wordt – namelijk de wereld van de mythe. De seizoensfeesten, de initiaties en zelfs de eenvoudige magische Cirkel waarin Wicca’s werken, veruiterlijken wat er gebeurt in het persoonlijk onbewuste en laten ons toe om het te zien, te begrijpen en te aanvaarden en om zo te groeien.”

Vivianne Crowley

Wicca: een oude religie voor een nieuwe tijd


Nederlands English